duminică, 22 martie 2009

Clubul MatematicienilorRezolvarea problemelor de matematică pentru examene, olimpiade şi concursuri şcolare, gazeta matematică şi alte reviste de profil, îl pune pe elev în faţa unui registru tematic larg, divers, cu variate grade de dificultate. Rezultatul depinde, în mare măsură, de acumulările sale teoretice, de starea de spirit, de imaginaţie, de inspiraţie şi mobilitate tematică, de intuiţie şi de inventivitate, de şansă, de capacitatea de a ordona şi prelucra informaţii, de a investiga şi elabora proiecte de rezolvare. Aceste performanţe nu se obţin dintr-odată şi nici de unul singur. Este necesară însuşirea temeinică a unei tehnici complexe pe care numai exerciţiul, antrenamentul serios şi prelungit o poate asigura. Iată de ce am luat iniţiativa de a constitui la nivelul Liceului Teoretic Costesti ,,Clubul Matematicienilor” .

Cine se poate înscrie în clubul rezolvitorilor ?
Orice elev dornic să-şi perfecţioneze perfermanţa de a rezolva probleme de matematică.

Cum este organizată activitatea de club ?
Elevi de clase diferite participă la şedinţele clubului. S-a constituit un portofoliu de probleme de examen, din gazeta matematică şi alte reviste de profil, din culegeri de probleme şi din manualele alternative de nivel gimnazial. Activitatea se desfăşoară în echipă şi schimbul de informaţii este permanent. Plecând de la problemele propuse şi rezolvările acestora, elevii încearcă generalizări, particularizări, aplicaţii la rezolvarea unor probleme similare. Fiecare participant prezintă activitatea de club şi altor colegi, atrăgând noi membri. Atmosfera la şedinţele de club şi relaţiile interpersonale create sunt bune iar elevii consideră atrăgător acest gen de activităţi.

Care este rolul profesorului ?
Profesorul coordonează activitatea elevilor, stabileşte împreună cu aceştia tematica pe termen mediu şi lung a şedinţelor. Prin breviarele teoretice care preced fiecare temă şi prin recomandările bibliografice, se urmăreşte însuşirea unor tehnici şi instrumente matematice cât mai fine şi cât mai fecunde. Profesorul oferă modele şi tehnici de rezolvare şi îi ajută pe elevi să analizeze minuţios diversele cazuri care se pot înfăţişa cu singularităţile şi excepţiile posibile.

Care este finalitatea activităţii de club ?
Îmbunătăţirea performanţei elevilor în rezolvarea de probleme şi a abilităţii de a utiliza corect, fluent şi coerent limbajul matematic. Elevii participanţi la activitatea de club au o atitudine activă bazată pe o mare încredere în forţele proprii şi sunt capabili să facă rapid conexiuni. Elevii au satisfacţia unor rezultate bune la olimpiade şi concursuri şcolare şi a nominalizării la rubrica rezolvitorilor de probleme în gazeta matematică.


Prof Marian Teler

Ce părere aveţi despre acest blog?

Daţi o notă acestui blog